NCW Plåt & Isolering AB

Vi lyssnar på hur kunden vill ha det men säger också till om vi tycker att en annan lösning skulle vara bättre.

Läs mer här ›

Miljöpolicy

NCW Plåt & Isolering skall sträva efter att utföra uppdrag på sådant sätt att vår negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Vi skall ha ett aktivt miljöarbete och detta skall uppnås genom utbildning och engagemang från vår personal.

Vi skall

  • ​​Föra en öppen dialog med våra leverantörer och kunder för att få en ökad medvetenhet om miljövänliga val vid inköp och användning av produkter.
  • Arbeta för att minska avfall och energianvändning både på arbetsplatsen och ute hos kunder.
  • Källsortera och återvinna vårt avfall på bästa möjliga sätt.
  • Arbeta för att minska och effektivisera våra transporter.
  • Följa, för oss, gällande lagstiftning och förordningar.
  • Arbeta för ständig förbättring genom att förhindra föroreningar samt fortlöpande identifiera eventuella miljöaspekter och sätta upp nya miljömål därefter.

NCW Plåt & Isolering AB​

Adress ›

Box 2038

433 02 Sävedalen

Tele: 031-266097

Mobil ›

Claes 0705-43 43 71

Mats 0708-18 86 85

Anna 0700-51 00 21

Vi är medlem i